Yorùbá Dictionary .com

Browse Alphabetically

false (adj) láìṣòótọ́, ní aiyédèrú, láìṣòtítọ́
fame (n) òkìkí
fuel (n) ohun ìdáná, igi, ẹyìn
fulfil (v) mú ṣẹ
fulfilment (n) ìmúṣẹ, àmúṣe
full (adj) kún
fumes (n) èéfín, oru
fun (n) iré, ìṣiré, ẹ̀fẹ̀, àwàdà
function (n) ìlò, agbára, òye
function (v) ṣe, lò
fund (n) owo ìlélẹ̀, ìkójọpọ̀ owó
fundamental (adj) ti ìpilẹ̀ṣẹ̀, pàtàkì
funeral (n) ìsìnkú
fungus (n) olú, olú ehù igi