Yorùbá Dictionary .com

Browse Alphabetically

kangaroo (n) ẹranko afikùn gbọ́mọ rẹ̀ pọ̀n
keep (v) fi pamọ́, tọ́jú
kennel (n) ilé ajá
key (n) kọ́kọ́rọ́, ọmọ ìṣíkà, ọmọ àgàdàgodo, ìtumọ̀
kick (n) ìtàpá
kick (v) tàpá
king (n) ọba
kiss (n) ìfẹnukonu
kiss (v) fi ẹnu konu
kitchen (n) ilé ìseńjẹ, ibi ìdáná
knead (v)
knee (v) orúnkún, eékún
kneecap (n) egungun eékún
kneel (v) kúnlẹ̀
knife (n) ọ̀bẹ
knight (n) irú olóyè kan
knit (v) fi ọwọ́ hun, dàpọ̀
knob (n) kókó
knock (v) lù, kàn, kànkùn
knot (n) kókó, ìdìjú, ìsolù