Yorùbá Dictionary .com

Browse Alphabetically

worm (n) kòkòrò, ìdin, aràn
worship (n) ìsìn, iyìn, oyè, ọlá
worship (v) sìn, bu ọlá fún, foríbalẹ̀, jọ́sìn
wrist (n) ọrùn ọwọ́